Kurs BLS-AED - Warszawa
Kurs BLS-AED = Warszawa

Kurs BLS-AED

Realizujemy szkolenie BLS - AED według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Na szkoleniu realizujemy różnorodne scenariusze związane z defibrylacją. Szkolenia realizowane jest w grupach sześcio osobowych. Szkolenie polecane jest dla osób mających dostęp do AED. Szkolenie trwa 6h  dydaktycznych i porusza następującą tematykę:


1. Łańcuch przeżycia

2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia - ćwiczenia

3. Ocena stanu poszkodowanego - ćwiczenia

4. Wezwanie pomocy - ćwiczenia

5. Zastosowanie pozycji bocznej bezpiecznej - ćwiczenia

6. Komfort termiczny i psychiczny - ćwiczenia

7. Zasady pierwszej pomocy

8. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dorosłych (manekin podłączony do komputera) - ćwiczenia

9. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dzieci i niemowląt - ćwiczenia

10. Defibrylacja - ćwiczenia

11. Zakrztuszenia - ćwiczenia