Kurs pierwszej pomocy dla firm i instytucji - Warszawa

Kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji

Każdy pracodawca ma obowiązek stworzenia systemu pierwszej pomocy w firmie. W ramach niego tworzy punkty pierwszej pomocy (apteczki), wyznacza i  szkoli pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy. Oferujemy Państwu od poszczególnych szkoleń po prowadzenie zakładowej grupy ratowniczej.


Kurs elementarny pierwszej pomocy

Kurs elementarny pierwszej pomocy

Kurs elementarny jest bardzo popularny ze względu na swoją zwartą formę. Obejmuje on wiedzę z zakresu pierwszej pomocy od postępowania z nieprzytomnym po resuscytację. Większość zajęć stanowią różnego rodzaju ćwiczenia. Szkolenie składa się z czterech bloków tematycznych: ocena stanu poszkodowanego, postępowanie z nieprzytomnym, stany nagłe i pierwsza pomoc w urazach. Szkolenie stanowi skróconą wersje kursu podstawowego. Kurs trwa 4h dydaktycznych.

Kurs podstawowy pierwszej pomocy

Kurs podstawowy pierwszej pomocy

Kurs podstawowy pierwszej pomocy pozwala nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy osobom dorosłym. W czasie jego trwania uczestnicy ćwiczą resuscytację, postępowanie w stanach nagłych, jak i zabezpieczenie urazów. Dzięki ćwiczeniom i symulacjom ratowniczym realizowanych w różnych wariantach uczestnicy uczą się dostosowania swojej wiedzy do sytuacji w jakiej znajduje się poszkodowany. Kurs trwa 8h dydaktycznych.

Kurs zaawansowany pierwszej pomocy

Kurs zaawansowany pierwszej pomocy

Kurs zaawansowany jest szkoleniem "szytym na miarę". Nacisk położony jest na postępowania z poszkodowanym urazowym. Występuje w nim bardzo duża ilość realistycznych pozoracji ratowniczych. Symulacje ratownicze realizowane są w różnych miejscach firmy dopasowaniem do zagrożeń wynikających z oceny ryzyka zawodowego. Uczestnicy ćwiczą działanie w zespole ratowniczym. Po każdej symulacji następuje analiza z wyciągnięciem wniosków na przyszłość. Kurs trwa 16h dydaktycznych.

Kurs pediatryczny pierwszej pomocy

Kurs pediatryczny pierwszej pomocy

Kurs pediatryczny pierwszej pomocy przeznaczony jest dla rodziców, niań i nauczycieli wychowania przedszkolnego. Uczestnicy uczą się postępowania w najczęściej spotykanych sytuacjach u dzieci (np zakrztuszenia, bezdech, itp.). Kurs trwa 4-6h dydaktycznych. Istnieje możliwość realizacji szkolenia popołudniowych lub w weekendy. Zajęcia prowadzą ratownicy, którzy sami są rodzicami i  chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu udzielania pomocy dzieciom.

Kurs ratownictwa drogowego

Kurs ratownictwa drogowego

Szkolenie z zakresu ratownictwa drogowego przeznaczone jest dla wszystkich użytkowników ruchu kołowego, począwszy od rowerzystów po kierowców zawodowych. Podczas zajęć uczestnicy biorą udział w symulacjach związanych z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Szkolenie cieszy się olbrzymim zainteresowaniem wśród kierowców zawodowych i osób spędzających dużo czas w podróży. Kurs trwa 8h dydaktycznych.

Kurs BLS-AED

Kurs BLS-AED

Realizujemy szkolenie BLS - AED według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Na szkoleniu realizujemy różnorodne scenariusze związane z defibrylacją. Szkolenie polecane jest dla osób mających dostęp do AED. Szkolenie trwa 6h  dydaktycznych.