Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli - Warszawa

Kursy pierwszej pomocy dla szkół i przedszkoli

Szkolenia dla nauczycieli prowadzimy w godzinach popołudniowych i w weekendy. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia udzielania pierwszej pomocy podopiecznym jak i sobie nawzajem. Zajęcia mają charakter warsztatowy i  składają się w większości z ćwiczeń praktycznych. Prowadzimy również zajęcia dla młodzaieży. Kładziemy na nich duży nacisk na profilaktykę stanów nagłych.


Kurs pediatryczny pierwszej pomocy

Kurs pediatryczny pierwszej pomocy

Kurs pediatryczny pierwszej pomocy przeznaczony jest dla rodziców, niań i nauczycieli wychowania przedszkolnego. Uczestnicy uczą się postępowania w najczęściej spotykanych sytuacjach u dzieci (np zakrztuszenia, bezdech, itp.). Kurs trwa 4-6h dydaktycznych. Istnieje możliwość realizacji szkolenia popołudniowych lub w weekendy. Zajęcia prowadzą ratownicy, którzy sami są rodzicami i  chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu udzielania pomocy dzieciom.

Kurs elementarny pierwszej pomocy

Kurs elementarny pierwszej pomocy

Kurs elementarny jest bardzo popularny ze względu na swoją zwartą formę. Obejmuje on wiedzę z zakresu pierwszej pomocy od postępowania z nieprzytomnym po resuscytację. Większość zajęć stanowią różnego rodzaju ćwiczenia. Szkolenie składa się z czterech bloków tematycznych: ocena stanu poszkodowanego, postępowanie z nieprzytomnym, stany nagłe i pierwsza pomoc w urazach. Szkolenie stanowi skróconą wersje kursu podstawowego. Kurs trwa 4h dydaktycznych.

Kurs podstawowy pierwszej pomocy

Kurs podstawowy pierwszej pomocy

Kurs podstawowy pierwszej pomocy pozwala nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy osobom dorosłym. W czasie jego trwania uczestnicy ćwiczą resuscytację, postępowanie w stanach nagłych, jak i zabezpieczenie urazów. Dzięki ćwiczeniom i symulacjom ratowniczym realizowanych w różnych wariantach uczestnicy uczą się dostosowania swojej wiedzy do sytuacji w jakiej znajduje się poszkodowany. Kurs trwa 8h dydaktycznych.