Kurs elementarny pierwszej pomocy - Warszawa
Kurs elementarny pierwszej pomocy - warszawa

Kurs elementarny pierwszej pomocy

Kurs elementarny jest bardzo popularny ze względu na swoją zwartą formę. Obejmuje on wiedzę z zakresu pierwszej pomocy od postępowania z nieprzytomnym po resuscytację. Większość zajęć stanowią różnego rodzaju ćwiczenia. Szkolenie składa się z czterech bloków tematycznych: ocena stanu poszkodowanego, postępowanie z nieprzytomnym, stany nagłe i pierwsza pomoc w urazach. Szkolenie stanowi skróconą wersje kursu podstawowego. Kurs trwa 4h dydaktycznych.

I h Ocena stanu poszkodowanego

1. Łańcuch przeżycia

2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia - ćwiczenia

3. Ocena stanu poszkodowanego - ćwiczenia - ćwiczenia

4. Wezwanie pomocy - ćwiczenia

II h Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym

1. Zastosowanie pozycji bocznej bezpiecznej - ćwiczenia

2. Komfort termiczny i psychiczny - ćwiczenia

3. Zasady pierwszej pomocy

4. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa z defibrylacją - ćwiczenia

III h Zachorowania i nagłe stany

1. Ostry zespół wieńcowy - ćwiczenia

2. Drgawki/Padaczka/Epilepsja - ćwiczenia

3. Omdlenie - ćwiczenia

4. Zakrztuszenia - ćwiczenia

IV h Pierwsza pomoc w urazach

1. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

2. Rany i oparzenia - ćwiczenia

3. Krwotoki - ćwiczenia

4. Urazy kostno-stawowe - ćwiczenia