Kurs pediatryczny pierwszej pomocy - Warszawa
Kurs zaawansowany pierwszej pomocy

Kurs zaawansowany pierwszej pomocy

Kurs zaawansowany jest szkoleniem "szytym na miarę". Nacisk położony jest na postępowania z poszkodowanym urazowym. Występuje w nim bardzo duża ilość realistycznych pozoracji ratowniczych. Symulacje ratownicze realizowane są w różnych miejscach firmy dopasowaniem do zagrożeń wynikających z oceny ryzyka zawodowego. Uczestnicy ćwiczą działanie w zespole ratowniczym. Po każdej symulacji następuje analiza z wyciągnięciem wniosków na przyszłość. Kurs trwa 16h dydaktycznych.

Ocena stanu poszkodowanego

1. Łańcuch przeżycia

2. Zasady działania w zespole ratowniczym

3. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia - ćwiczenia

4. Ocena podstawowych funkcji życiowych - ćwiczenia

4. Badanie fizykalne poszkodowanego - ćwiczenia

5. Bezpieczne odwracanie z brzucha na plecy (samodzielne i zespołowe)- ćwiczenia

6. Wezwanie pomocy - ćwiczenia

7. Prowadzenie wywiadu ratowniczego z poszkodowanym - ćwiczenia

Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym

1. Zastosowanie pozycji bocznej bezpiecznej (samodzielne i zespołowe) - ćwiczenia

2. Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych - ćwiczenia

3. Komfort termiczny i psychiczny - ćwiczenia

4. Zasady pierwszej pomocy

5. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dorosłych (manekin podłączony do komputera) - ćwiczenia

6. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dzieci i niemowląt - ćwiczenia

7. Defibrylacja - ćwiczenia

Zachorowania i nagłe stany

1. Ostry zespół wieńcowy - ćwiczenia

2. Drgawki/Padaczka/Epilepsja - ćwiczenia

3. Omdlenie - ćwiczenia

4. Wylew krwi do mózgu - ćwiczenia

5. Zakrztuszenia - ćwiczenia

6. Ewakuacja przyrządowa i bez przyrządowa - ćwiczenia

7. Ukąszenia/Użądlenia - ćwiczenia

8. Zaprószenie oka - ćwiczenia

Pierwsza pomoc w urazach

1. Wyposażenie zakładowej apteczki pierwszej pomocy

2. Opatrywanie poszczególnych części ciała

3. Oparzenia i wychłodzenia - ćwiczenia

4. Rany i obtarcia - ćwiczenia

5. Krwotoki - ćwiczenia

6. Amputacje i zmiażdżenia - ćwiczenia

7. Wytrzeźwienia i urazy klatki piersiowej - ćwiczenia

8. Zabezpieczanie urazów kostno-stawowowych z użyciem szyn - ćwiczenia

9. Urazy głowy i kręgosłupa - ćwiczenia