Szkolenie PPOż - Warszawa
Praktyczne szkolenie PPOŻ

Praktyczne szkolenie PPOŻ

Zapraszamy na praktyczne szkolenie PPOŻ. Zajęcia prowadzą strażacy dzielący się swoimi doświadczeniami z różnego rodzaju akcji ratowniczo-gaśniczych. Podczas zajęć nauczymy postępowania w razie wybuchu pożaru i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Zajęcia składają się z dwóch bloków: 1h zajęcia teoretycznych i 1h zajęcia praktyczne z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego jak obsługa różnego rodzaju typu gaśnic, koca gśniczgo i hydrantu.

Postępowanie w przypadku pożaru i ewakuacji

1. Postępowanie w przypadku pożaru

2. Grupy pożarów i środki gaśnicze

3. Postępowanie w przypadku ewakuacji

4. Rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego

Obsługa podręcznego sprzęt gaśniczego

1. Obsługa hydrantu wewnętrznego

2. Obsługa gaśnicy proszkowej

3. Obsługa gaśnicy śniegowej

4. Obsługa koca gaśniczego