Szkolenie PPOż - Warszawa
Praktyczne szkolenie PPOŻ

Szkolenie koordynatorów ewakuacji

Szkolenie koordynatorów ewakuacji obejmuje obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego, działanie w zadymieniu, techniki prowadzenia ewakuacji, sposoby ewakuacji osób poszkodowanych, kierowanie tłumem, reagowanie na różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje a także udzielanie pierwszej pomocy. Zajęcia składają się z różnego rodzaju symulacji jakie mogą przydarzyć się podczas ewakuacji. Szkolenie ma formę warsztatów i trwa 8h dydaktycznych.

Postępowanie w przypadku pożaru i ewakuacji

1. Postępowanie w przypadku pożaru

2. Grupy pożarów i środki gaśnicze

3. Postępowanie w przypadku ewakuacji

4. Rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego

5. Stałe urządzenia gaśnicze

Obsługa podręcznego sprzęt gaśniczego

1. Obsługa hydrantu wewnętrznego

2. Obsługa gaśnicy proszkowej

3. Obsługa gaśnicy śniegowej

4. Obsługa koca gaśniczego

Niebezpieczne sytuacje

1. Zjawiska pożarowo niebezpieczne

2. Miejscowe zagrożenia

3. Działanie w zadymieniu

4. Elementy pierwszej pomocy

5. Segregacja poszkodowanych

6. Zabezpieczanie prac pożarowo niebezpiecznych

Zadania koordynatora ewakuacji

1. Analiza procesu ewakuacji

2. Obowiązki koordynatorów ewakuacji

3. Organizacja próbnej ewakuacji

4. Kierowanie tłumem

5. Zasady prowadzenia łączności przez koordynatorów ewakuacji